Contacts | Natixis links
>>>MEDEDELING AAN DE AANDEELHOULDERS VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL (SICAV) MIROVA GREEN BOND GLOBAL NAAR FRANS RECHT

MEDEDELING AAN DE AANDEELHOULDERS VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL (SICAV) MIROVA GREEN BOND GLOBAL NAAR FRANS RECHT

01/08/2016

Wij brengen de aandeelhouders van de Mirova Green Bond-Global op de hoogte van de volgende wijzigingen in hun SICAV:

Verlaging van de beleggingsbeperking voor effectiseringsinstrumenten (Asset Backed Securities): de SICAV zal kunnen beleggen in genoteerde 'Asset Backed Securities' die door Mirova als green bonds worden beschouwd, binnen een globale limiet van maximaal 20% van het nettovermogen in plaats van de huidige 40%. De beperkingen per rating worden afgeschaft.
Stopzetting van het gebruik van Credit Default Swaps (CDS'en): de SICAV zal niet langer gebruikmaken van CDS'en, zowel wat afdekking als blootstelling betreft.
Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 augustus 2016.
De andere kenmerken van de SICAV blijven dezelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus die de kenmerken van de ICBE beschrijven zijn gratis beschikbaar:

- bij de beheermaatschappij, op schriftelijk verzoek aan MIROVA, Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze documenten zullen naar u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen;
- op verzoek via e-mail naar: nam-service-clients@am.natixis.com;
- of op de website van de beheermaatschappij: www.mirova.com;
- of bij het centralisatiekantoor CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherland.

Read the Notice to shareholder