Contacts | Natixis links
>>>Oproepingsbericht – buitengewone Algemene vergadering

Oproepingsbericht – buitengewone Algemene vergadering

07/04/2017

MIROVA GREEN BOND GLOBAL
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Beginkapitaal: 30.489.803,45 euro
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS – FRANKRIJK
329 663 785 RCS PARIS

OPROEPINGSBERICHT

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor de buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden in het hoofdkantoor op 12 mei 2017 om 9 uur, of als het quorum niet wordt bereikt op 29 mei 2017 om 9 uur, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1) Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake de grensoverschrijdende fusie door overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de SICAV MIROVA FUNDS naar Luxemburgs recht;
2) Kennisneming en goedkeuring van het gemeenschappelijke project van de grensoverschrijdende fusie door overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de SICAV MIROVA FUNDS naar Luxemburgs recht;
3) Goedkeuring van de kosten van de fusie door overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de SICAV MIROVA FUNDS naar Luxemburgs recht;
4) Ontbinding van de SICAV;
5) Delegatie van de volmachten;
6) Volmachten voor het uitvoeren van formaliteiten.

Iedere aandeelhouder kan, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, deelnemen aan deze vergadering of kan er zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar echtgenoot/ note, de partner waarmee hij/zij een samenwoningscontract heeft gesloten of een andere aandeelhouder. Enkel de aandeelhouders die onderhavige hoedanigheid kunnen aantonen zullen worden toegelaten tot deze vergaderingen, zullen er kunnen worden vertegenwoordigd of zullen er via correspondentie kunnen stemmen:

  de houders van aandelen op naam die ingeschreven zijn in het register van de vennootschap twee dagen vóór de datum van de vergadering;

  de houders van aandelen die met inachtneming van dezelfde termijn een deelnameattest hebben verstuurd, bezorgd via de bevoegde tussenpersoon die de boekhoudkundige registratie van de op een rekening ingeschreven aandelen vaststelt.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan deze vergadering ontvangen na verzoek daartoe één toegangskaart.

Aandeelhouders die de vergaderingen niet zelf kunnen bijwonen, kunnen kiezen uit een van de volgende drie mogelijkheden:

  Een volmacht verlenen aan zijn/haar echtgenoot/ note, de partner waarmee hij/zij een samenlevingscontract heeft gesloten of een andere aandeelhouder;
  Een volmacht verlenen aan de vennootschap zonder opgave van volmachthouder;
  Stemmen via correspondentie.

Een formulier om te stemmen via correspondentie of via volmacht staat ter beschikking van de aandeelhouders die daar uiterlijk zes dagen vóór de vergadering om verzoeken via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan NATIXIS Asset Management, 21 quai d’Austerlitz  75013 PARIJS. Om te kunnen worden verwerkt, moeten deze formulieren minstens twee dagen vóór de vergadering toekomen bij NATIXIS Asset Management.

De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV.
De raad van bestuur

 

 

Klik hier voor het voorstel van de besluitteksten in pdf-formaat.