Contacts | Natixis links
>>>Kennisgeving van de grensoverschrijdende fusie

Kennisgeving van de grensoverschrijdende fusie

26/06/2017

Het fusieproject via overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de SICAV MIROVA FUNDS is voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overgenomen SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL tijdens de vergadering op 25 november 2016 en is op 30 november 2016 goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur van de overnemende SICAV.