Contacts | Natixis links
>>Notice to shareholder

Notice to shareholders

MEDEDELING AAN DE AANDEELHOULDERS VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL (SICAV) MIROVA GREEN BOND GLOBAL NAAR FRANS RECHT

01/08/2016

Wij brengen de aandeelhouders van de Mirova Green Bond-Global op de hoogte van de volgende wijzigingen in hun SICAV:


Verlaging van de beleggingsbeperking voor effectiseringsinstrumenten (Asset Backed Securities): de SICAV zal kunnen beleggen in genoteerde 'Asset Backed Securities' die door Mirova als green bonds worden beschouwd, binnen een globale limiet van maximaal 20% van het nettovermogen in plaats van de huidige 40%. De beperkingen per rating worden afgeschaft.
Stopzetting van het gebruik van Credit Default Swaps (CDS'en): de SICAV zal niet langer gebruikmaken van CDS'en, zowel wat afdekking als blootstelling betreft.
Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 augustus 2016.
De andere kenmerken van de SICAV blijven dezelfde.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het Prospectus die de kenmerken van de ICBE beschrijven zijn gratis beschikbaar:

- bij de beheermaatschappij, op schriftelijk verzoek aan MIROVA, Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Deze documenten zullen naar u worden opgestuurd binnen een termijn van acht werkdagen;
- op verzoek via e-mail naar: nam-service-clients@am.natixis.com;
- of op de website van de beheermaatschappij: www.mirova.com;
- of bij het centralisatiekantoor CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherland.

MIROVA FUNDS SICAV

30/01/2014

MIROVA FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
Registered Office : CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg –
Grand Duchy of Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004