Contacts | Natixis links
>>Notice to shareholder

Notice to shareholders

Notice to shareholders – Mirova Funds

19/04/2018

Notice to shareholders

NOTICE TO SHAREHOLDERS

21/11/2017

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Kennisgeving van de grensoverschrijdende fusie

26/06/2017

Het fusieproject via overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de SICAV MIROVA FUNDS is voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overgenomen SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL tijdens de vergadering op 25 november 2016 en is op 30 november 2016 goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur van de overnemende SICAV.

Kennisgeving van ontbinding

26/06/2017

Het fusieproject via overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de Luxemburgse SICAV MIROVA FUNDS is op 25 november 2016 voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overgenomen SICAV en is op 30 november 2016 voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overnemende SICAV.

Oproepingsbericht – 2e buitengewone Algemene vergadering

19/05/2017

De aandeelhouders van de vennootschap worden op de hoogte gebracht van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2017 om 9 uur, niet geldig heeft kunnen beraadslagen omdat het vereiste quorum niet werd bereikt.