Contacts | Natixis links
>>>Bericht over het gemeenschappelijk fusieproject

Bericht over het gemeenschappelijk fusieproject

07/04/2017

Fusie door overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND GLOBAL naar Frans recht door de SICAV MIROVA FUNDS naar Luxemburgs recht (compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND)

Kennisgeving inzake het gemeenschappelijk grensoverschrijdend fusie- of splitsingsproject

Voor de overnemende vennootschap of de begunstigde vennootschap van de splitsing:

de volgende handelsnaam, in voorkomend geval, haar letterwoord:
MIROVA FUNDS – Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND

de rechtsvorm:
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

het adres van haar hoofdkantoor waar het fusieproject kan worden geraadpleegd:
5, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

haar beginkapitaal: 1.250.000 euro

haar unieke identificatienummer en de RCS- vermelding, gevolgd door de naam van de gemeente waar de griffie zich bevindt of waar ze is geregistreerd: B 148004 R.C Luxembourg

Voor overgenomen vennootschappen of gesplitste vennootschappen:

MIROVA GREEN BOND GLOBAL

de rechtsvorm:
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

het adres van haar hoofdkantoor waar het fusieproject kan worden geraadpleegd:
21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS

haar beginkapitaal: 30.489.803,45 euro

haar unieke identificatienummer en de RCS- vermelding, gevolgd door de naam van de gemeente waar de griffie zich bevindt of waar ze is geregistreerd: 329 663 785 RCS PARIS

De waardering van de activa en passiva van elke deelnemende vennootschap die zal worden overgedragen aan de nieuwe vennootschap of overnemende vennootschap:

activa:

Aangezien het overnemende compartiment niet over activa beschikt op de dag van de overdracht, zal worden overgegaan tot de schatting van het nettovermogen van de overgenomen SICAV conform de geldende regels voor icbe's onder toezicht van de accountant, op een datum die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en de Buitengewone algemene vergadering van de overgenomen SICAV voor de berekening van de intrinsieke waarden:

van de aandelen IC (EUR)* van de overgenomen SICAV en het aandeel I/A (EUR) van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen ID (EUR)* van de overgenomen SICAV en het aandeel ID (EUR) van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 


van de aandelen IC (H USD)* van de overgenomen SICAV en het aandeel I/A (H USD)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen ID (H USD)* van de overgenomen SICAV en het aandeel I/D (H USD)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen RC (EUR) van de overgenomen SICAV en het aandeel R/A (EUR) van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 
van de aandelen RD (EUR) van de overgenomen SICAV en het aandeel R/D (EUR) van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen SI C (EUR)* van de overgenomen SICAV en het aandeel SI/A (EUR)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen SI D (EUR)* van de overgenomen SICAV en het aandeel SI/D (EUR)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen NC (EUR)* van de overgenomen SICAV en het aandeel N/A (EUR)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen ND (EUR)* van de overgenomen SICAV en het aandeel N/D (EUR)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen NC (H CHF)* van de overgenomen SICAV en het aandeel N/A (H CHF)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

van de aandelen ND (H CHF)* van de overgenomen SICAV en het aandeel N/D (H CHF)* van het overnemend Compartiment, die dagelijks worden berekend voor de twee icbe's 

* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.


passiva:

De ruilverhouding van de aandeelhoudersrechten in elke deelnemende vennootschap:


1. Voor aandeel IC (EUR)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel IC (EUR)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel I/A (EUR) van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

2. Voor aandeel ID (EUR)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel ID (EUR)* van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel I/D (EUR) van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

3. Voor aandeel IC (H USD)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel IC (H USD)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel I/A (H USD)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

4. Voor aandeel ID (H USD)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel ID (H USD)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel I/D (H USD)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

5. Voor aandeel RC (EUR) van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel RC (EUR) van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel R/A (EUR) van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

6. Voor aandeel RD (EUR) van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel RD (EUR) van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel R/D (EUR) van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

7. Voor aandeel SI C (EUR)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel SI C (EUR)* van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel SI/A (EUR)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

8. Voor aandeel SI D (EUR)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel SI D (EUR)* van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel SI/D (EUR)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

9. Voor aandeel NC (EUR)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel NC (EUR)* van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel N/A (EUR)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

10. Voor aandeel ND (EUR)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel ND (EUR)* van de overgenomen SICAV                           = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel N/D (EUR)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

11. Voor aandeel NC (H USD)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel NC (H USD)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel N/A (H USD)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

12. Voor aandeel ND (H USD)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel ND (H USD)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel N/D (H USD)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

13. Voor aandeel NC (H CHF)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel NC (H CHF)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel N/A (H CHF)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV

14. Voor aandeel ND (H CHF)* van de overgenomen SICAV

Intrinsieke waarde van aandeel ND (H CHF)* van de overgenomen SICAV                         = 1
Oorspronkelijke waarde van aandeel N/D (H CHF)* van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV


* Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

Rekening houdend met de fractionering van de aandelen van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV die zal worden uitgedrukt in tienduizendsten volgens de bovenstaande ruilverhoudingen, zullen de aandeelhouders van de overgenomen SICAV na de ruil beschikken over een aantal aandelen of fracties van aandelen van het Compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de overnemende SICAV ter waarde van een bedrag dat exact overeenstemt met de waarde van de aandelen die het bedrag van hun belegde som weerspiegelt zoals gewaardeerd op de dag van de grensoverschrijdende fusie.

De voorziene premie voor de fusie of de splitsing voor elke deelnemende vennootschap:

Niet van toepassing

De datum van het gemeenschappelijk fusie- of splitsingsproject:

2 juni 2017

De data en locaties van de indiening bij het Registre du commerce et des sociétés (handelsregister) voor elke deelnemende vennootschap: 24 maart 2017

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, van de BEVEK Mirova Green Bond – Global en Mirova Funds kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

Klik hier voor het bericht over de fusie in pdf-formaat.