Contacts | Natixis links
>>Notice to shareholder

Notice to shareholders

Notice to shareholders – Mirova Funds

19/04/2018

Notice to shareholders

Avis financier

21/11/2017

Avis financier

Kennisgeving van de grensoverschrijdende fusie

26/06/2017

Het fusieproject via overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de SICAV MIROVA FUNDS is voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overgenomen SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL tijdens de vergadering op 25 november 2016 en is op 30 november 2016 goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur van de overnemende SICAV.

Kennisgeving van ontbinding

26/06/2017

Het fusieproject via overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de Luxemburgse SICAV MIROVA FUNDS is op 25 november 2016 voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overgenomen SICAV en is op 30 november 2016 voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overnemende SICAV.

Avis de réalisation de fusion transfrontalière

26/06/2017

Le projet de fusion par voie d’absorption de la SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL par le compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND de la SICAV MIROVA FUNDS a été soumis aux membres du conseil de la SICAV absorbée MIROVA GREEN BOND-GLOBAL réuni le 25 novembre 2016 et autorisé par les membres du conseil de la SICAV absorbante le 30 novembre 2016.