Contacts | Natixis links
>>Notice to shareholder

Notice to shareholders - Page 3

Avis de convocation- Assemblée Générale extraordinaire

07/04/2017

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 12 mai 2017 à 9 heures, ou à défaut de quorum le 29 mai 2017 à 9 heures.

Oproepingsbericht – buitengewone algemene vergadering

07/04/2017

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor de buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden in het hoofdkantoor op 12 mei 2017 om 9 uur, of als het quorum niet wordt bereikt op 29 mei 2017 om 9 uur.

Oproepingsbericht - Algemene vergadering

31/03/2017

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden in het hoofdkantoor op donderdag 27 april 2017 om 9 uur, teneinde te beraadslagen over onderstaande agenda.

Avis de convocation- Assemblée Générale

31/03/2017

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social,
le jeudi 27 avril 2017 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

MIROVA FUNDS SICAV

30/01/2014

MIROVA FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
Registered Office : CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg –
Grand Duchy of Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004