Contacts | Natixis links
>>>Kennisgeving van ontbinding

Kennisgeving van ontbinding

26/06/2017

Het fusieproject via overname van de SICAV MIROVA GREEN BOND-GLOBAL door het compartiment MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND van de Luxemburgse SICAV MIROVA FUNDS is op 25 november 2016 voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overgenomen SICAV en is op 30 november 2016 voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur van de overnemende SICAV.